Frivilliga hoppas på besökare i Vedevågs kyrka

Under fyra veckor håller frivilliga från Linde bergslags församling och Wedevågs hembygdsförening sommaröppet i Vedevågs åttakantiga kyrka som varit stängd till största del.