Samordning stöttar länet i vattenfrågan

Länsstyrelsen i Örebro följer noga utvecklingen när det gäller grundvattennivåer och vattenförsörjning i länet.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil