Samordning stöttar länet i vattenfrågan

Länsstyrelsen i Örebro följer noga utvecklingen när det gäller grundvattennivåer och vattenförsörjning i länet.