Grundvattnet sjunker över hela Örebro län

SMHI varnar för att grundvattennivåerna är låga i Örebro län. Än har ingen av länets kommuner infört bevattningsförbud. Några ger däremot råd om hur man…