BB i Karlskoga ska öppna senast 2026

Nu finns ett beslut på att förlossningen i Karlskoga ska öppna senast i december 2026. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska se till att beslutet verkställs.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil