Klart: Omtvistad damm får rivas

Efter en långdragen rättsprocess har Mark- och miljööverdomstolen nu beslutat att Järle kvarndamm får rivas.