De ringmärker kattuggleungarna för livet

Fram till 2022 har det inom projektet ringmärkts 5450 kattugglor sedan starten 1987 berättar Lars-Ove Nilsson. I år är 61 häckande kattugglehonor infångade varav drygt…