Väringen – nästa område där boende rycker ut vid olyckor

Nu har även området runt Väringen aktualiserats och målsättningen är att det även där ska finnas en grupp frivilliga, beredda att ta sig an bränder…