Eldningsförbud råder i Örebro län. Foto: Mostphotos

Eldningsförbud råder i hela länet

Just nu är risken för bränder mycket stor i skog och mark. Länstyrelsen beslutade i samråd med räddningstjänst att införa eldningsförbud i hela Örebro län med start den imorgon den 6 juni klockan 08. Det innebär eldningsförbud i länets samtliga kommuner då risken för bränder i skog och mark är mycket stor i hela länet.

Eldningsförbudet innebär att:

  • du inte får elda i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse i Örebro län.
  • du får grilla eller laga mat på iordningsställda platser utformade så att faran för brandspridning är låg.
  • du får grilla eller laga mat på egen tomt eller utanför flerbostadshus (om hyresvärden tillåter).
  • Sammanhållen bebyggelse innebär tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Den som bryter mot eldningsförbudet gör sig skyldig till brott.

Eldningsförbudet kommer att hävas av länstyrelsen så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Relaterade artiklar:

Eldningsförbudet hävs i hela Örebro län (2023-07-03)