Grannar vill skydda skogen

Både länsstyrelsen och kommunen har velat göra Garphytteklint till naturreservat, men äganderätten har vägt tyngre och länsstyrelsen har nu gett markägaren rätt att bruka sin…