”Målsättningen är att lyfta klosterruin-området”

Ramundeboda Intresseförening upplöses och går in som en grupp under Ramundeboda-Laxå hembygdsförenings vingar.