Nora utvalt i nationellt skolprojekt för bättre resultat

Nora kommun har valts ut som en av tio skolhuvudmän i landet till satsningen ”Samverkan för bästa skola”.