Länets första hövdingebesök

Örebro läns nya landshövding Lena Rådström Baastad har under veckan besökt fyra av länets kommuner för att träffa kommunledningarna och skapa sig en lägesbild över…