Hyggesfritt och naturnära skogsbruk med ekonomi

Det går att bruka skog varsamt och behålla de naturliga värdena - och samtidigt få ihop ekonomin. Skogsägarna Fredrik och Jeanette Håkansson kan inte tänka…