”Marknaden har helt klart förändrats för lantbrukare”

För att säkra tillgången på gödning valde Fredrik Nilsson, Hyttringe lantbruk, att köpa på sig all den gödning han skulle behöva till årets vårbruk i…