Mammor oroade för sina barn

Ortsborna vill ha en säkrare väg genom Hampetorps samhälle. Riksväg 52 går genom orten med tung trafik och många bilister som håller högre hastighet är…