Mammor oroade för sina barn

Ortsborna vill ha en säkrare väg genom Hampetorps samhälle. Riksväg 52 går genom orten med tung trafik och många bilister som håller högre hastighet är…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil