Syjunta för unga och skapad av ungdomar

Anna Nyström, Ester Skoglund och Leyla Moubayed gillar alla tre att virka. De känner varandra genom språkvalet i skolan och tog nyligen initiativ till en…