Framtiden jäser i eget bagari

Mosås har fått ett bageri och det är Noel Wiksten, 19 år, som öppnat det. En synskada förra året har gjort resan extra tuff men…