Samverkan förbättrar för Ljusnarsbergs unga

I veckan hölls en workshop mellan skolpersonal, utvecklingsledare och civilsamhället för att ge ännu bättre möjligheter för barn och unga att växa upp i Ljusnarsberg.