Vill inspirera fler till att göra böcker av egna sagor

När Jessica Röös Joutsen skulle natta sönerna när de var små tog hon fram sin egen sagofantasi som handlade om skogspojken Barkabenga. Nu har sagan…