Undersöker mötesplats för motorintresserad ungdom

I Östernärke finns 134 A-traktorer registrerade, varav 82 st i trafik. Samverkarna i Östernärke har strax en förstudie klar med målet att på sikt kunna…