Stoppa framtida jakt på lodjur i södra Sverige!

Den 1 mars drog jakten i gång i Örebro län på Sveriges enda stora, vilda kattdjur – lodjuret. Det finns bara drygt 50 lodjur i hela länet. På papperet är de fridlysta. Ända har nu två av dem skjutits.

Ytterst få svenskar har någonsin sett ens en skymt av ett lodjur. Detta skygga djur som är fridlyst sedan 1991 och dessutom klassat som sårbart, det vill säga befinner sig några få steg ifrån att bli utrotningshotat. Ändå tillåts jägare att med hjälp av hundar jaga upp dem i träd (där de känner sig trygga) och sedan skjuta dem. Eller fånga dem i fällor.

Det är även många jägare som värjer sig mot den så kallade troféjakten på lodjur. De skjuter djur för att ta vara på köttet och äta det. Inte för att få ett skinn att hänga upp på väggen. Men det finns ändå tillräckligt många som tycker att det känns etiskt försvarbart att jaga djur på det sätt som lodjursjakt bedrivs. Bland annat hade över 300 utländska jägare anmält sig till årets svenska jakt då rekordmånga lodjur fick skjutas.

Det är länsstyrelserna i varje län som beslutar om licensjakt via sin viltförvaltningsdelegation. I denna delegation finns representanter för intressen av olika slag. Här finns även politiker som utsetts av respektive partier. Vid sammanträdet i november 2022, då Örebro läns viltsförvaltningsdelegation fattade sitt beslut om kommande års licensjakt, var det bara en politiker, miljöpartiets Jan Andersson, som reserverade sig mot beslutet att skjuta bort två av länets lodjur. Heder åt honom.

Dessutom reserverade sig Svenska naturskyddsföreningens och Svenska rovdjursföreningens representanter. De som motsatte sig licensjakt 2023 gjorde det bland annat med motivationen att det varit ytterst få angrepp av lodjur på tamdjur i Örebro län (år 2021 var det noll angrepp i enligt statistik från SLU:s s k rovbase). Man påpekade också att lodjuren hjälper till att hålla nere klövviltstammen vilket är bra ur trafiksynpunkt då viltolyckorna i landet ökar hela tiden. Bland annat var hela 48 000 rådjur inblandade i en trafikolycka 2022.

Jakten på lodjur är i år ovanligt stor – 201 av landets cirka 1200-1400 lodjur (siffrorna varierar mellan olika organisationer) ska skjutas. Året innan var det 65. Det är respektive länsstyrelse som bestämmer hur många som ska tas bort. I Örebro län 2, i Östergötland 28!

I länsstyrelsens protokoll från november talas om behovet av att ”upprätthålla acceptans för rovdjursförvaltningen” som ett skäl till varför lodjuren ska skjutas. Nu finns ju redan en acceptans för lodjur hos svenska folket enligt en attitydundersökning från Statens lantbruksuniversitet (SLU) som gjordes 2021. Enligt den har 97 procent av alla svenskar inget emot lodjur i de svenska skogarna. Lodjur skrämmer inte människor på samma sätt som vargen.

Det är ingen hemlighet att det finns en konkurrens med vissa av jägarna om bytet. Lodjurens huvudsakliga föda i våra trakter är ju rådjur, hjort och småvilt. Och jägarlobbyn är stark. Det är dock ett skäl som vi anser inte får väga över i besluten.

Johannes Widlund, örebroare och ordförande i God Jord – kristna för miljö och rättvisa, skriver i sin bok God Jord att Guds kärlek till sin skapelse omfattar inte bara människan utan även djuren och naturen. Något som många inte tar på allvar varken i kyrkorna eller utanför. Ett ar kristendomens viktigaste bibelord lyder inte ”Så älskade Gud människorna att han gav dem sin enfödde son”. Nej, det står faktiskt ”Så älskade Gud världen”. Efter Noa slöt Gud ett förbund inte bara med människorna utan ”alla levande varelser” (1 Mos 9:9). Det tål att påpekas.

I kristdemokraternas partiprogram betonas förvaltarskapstanken. Att vi är satta här att vara förvaltare av – inte herre över – skapelsen. En princip som inte bara bör stanna på papperet.

Det finns faktiskt fler perspektiv på de vilda rovdjuren än jägarnas. Vi menar att 50 lodjur kan samexistera med Örebro läns 300 000 människor. Särskilt som de i våra trakter ställer till minimal skada för tamdjur, inte skrämmer människor från att vistas i skog och mark och knappt ens märks för den som vistas i naturen. Dessutom är det etiskt oförsvarbart att bedriva jakt på detta sätt i Sverige idag.

Vi kräver därför stopp för framtida lodjursjakt i Örebro län och södra Sverige!

Relaterade artiklar:

Skapa inte en vargdebatt om lodjuren också! (2023-03-29)