Söker faddrar till pensionerade tackor

Förra året startade Jannelundsgård "tackpensionering" där utvalda tackor på gården fick en fadder och kunde leva vidare på gården utan att lamma.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil