Stort hopp för kvinnorna att de kan leva ett liv i frihet

Gunilla Sandlund jobbar som kurator på Kvinnohusets samtalsmottagning i Örebro, där hon dagligen möter kvinnor som utsatts för olika typer av våld. I samtalsstödet ligger…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil