Vi har inget emot varken deltidsarbete eller heltidsarbete

Annika Zetterholm, Centerns partiföreträdare i Lekeberg, säger att det enda vi i Lekebergsfemman ändrat i heltidsresan är att närmaste chef istället för förvaltningschef kan bevilja undantag från heltidsarbete.

Det stämmer inte.

Vad som däremot stämmer är att Centern och Socialdemokraterna i december 2020 drev igenom ett beslut i kommunstyrelsen som innebar ordagrant ”att partiell ledighet inte ska medges”.

Deltidsarbete skulle alltså nekas på grund av ett politiskt beslut i kommunstyrelsen. Det beslutet fick negativa konsekvenser för både verksamheter och medarbetare och därför har vi nu upphävt det.

Det heltidstvång som Centern och Socialdemokraterna påförde verksamheterna uppskattades varken av chefer eller medarbetare. Medarbetare kände sig trängda och chefer signalerade att de inte såg några problem med att vissa medarbetare arbetade deltid, tvärtom kunde det innebära att de lättare fick ihop schemaläggningen. Men mandatet att besluta om detta togs ifrån dem.

Betyder upphävandet av heltidstvånget att medarbetare alltid kommer kunna välja tjänstgöringsgrad helt fritt. Nej. Men det beslutet är från och med nu, liksom innan heltidstvångets införande, upp till närmaste chef i dialog med den enskilde medarbetaren. I Lekebergsfemmans Lekeberg ska medarbetare inte tvingas till heltid på grund av politiska principbeslut. Vi har inget emot varken deltidsarbete eller heltidsarbete.