Karins”kubbalufsar” föddes i krisernas spår

Pandemi och höga elräkningar tvingade Karin Strömberg Lundqvist i Östra Granhammar att tänka om. Från en verksamhet där ost från de egna korna stod i…