De arbetar för Stora Mellösas utveckling

Stora Mellösa ska inte förbli ett samhälle man enbart åker igenom. Det är den lokala utvecklingsgruppen överens om, och med Instagram-konto, hemsida och samverkansträffar vill…