Fortsatt covid-19 vaccinering

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att 50–64 år förstärker sitt skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19 med en påfyllnadsdos vaccin inför vintersäsongen 2023/2024.