Aspa Bruk jobbar för bättre arbetsmiljö i skogen

Aspa bruk deltar i ett forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad, där forskare undersöker hur arbetsmiljön i skogsindustrin kan förbättras.