Kraftig ökning av hjortolyckor i länet

Totalt har 61 533 viltolyckor rapporterats för vägtrafiken i Sverige under 2022, vilket är en minskning från rekordåret 2021. I