”Olyckligt att den här målgruppen drabbas”

Flera studieförbund i länet som arbetat med målgrupperna nyanlända och utrikesfödda riskerar att få lägga ner stora delar av sin verksamhet efter att regeringen dragit…