Familjesamverkan kan bli permanent och flyttas till Nora

Genom familjesamverkansteamet får personer som har insatser från flera olika myndigheter stöd i sina kontakter med myndigheterna och hjälp att hitta rätt insatser. Samverkan har…