”Det är en mer komplex process att handlägga föreningsärenden”

Med hänvisning till banksekretessen kan ingen av bankerna som Länsposten kontaktat kommentera de enskilda fallen. Däremot ger de en generell bild kring hur de ser…