Han scannar in bygdefotografens glasplåtar

Gunnar Öquist har bestämt sig för att digitalisera Fjugestafotografen Sophie Jansons samlade livsverk. Av de ungefär 25 000 glasplåtar och negativ som finns bevarade har…