Bröderna Enander ska driva Vinöns värdshus

Nu har ägarna av Vinöns värdshus avtalat med nya arrendatorer som tar över under våren.