Är landsbygdens kyrkor ett hotat kulturarv?

Kyrkorna har alltid betraktats som givna inslag i det svenska landskapet. Men det kan vi inte fortsätta med, enligt författarna till en ny debattbok från…