Kommunens nya tydligare organisation

Vid årsskiftet trädde Örebro kommuns nya organisation i kraft, där nio förvaltningar har blivit sju.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil