Kommunens nya tydligare organisation

Vid årsskiftet trädde Örebro kommuns nya organisation i kraft, där nio förvaltningar har blivit sju.