Han är kyrkoherden med de magiska krafterna

Daniel Jansson Brask är ny kyrkoherde i Ljusnarsbergs församling sedan november. Att bli präst var inte självklart för honom - än mindre kyrkoherde. Han har…