Kulturpedagog Joachim Tadell, Eylul Morogullari, Noor Kareem och Leo Kihlström på Kyrkbacksskolan i Kopparberg. Foto: Sofie Isaksson
Nova Nyman övar inför lucia. Foto: Sofie Isaksson
Kyrkbacksskolan är Ljusnarsbergs enda grundskola. Här går runt 400 elever från f-9. Foto: Sofie Isaksson
Sofia Bergman, samordnare barn/unga, Ljusnarbergs kommun. Foto: Sofie Isaksson
Caroline Magnusson, socialpedagog, Ljusnarsbergs kommun. Foto: Sofie Isaksson
Thomas Hegefors, IKT-pedagog, utvecklingsledare för kulturskolan. Foto: Sofie Isaksson
Samverkan är ett av ledorden inom skolverksamheten i Ljusnarsbergs kommun. Kulturpedagog Joachim Tadell repeterar inför lucia med elever. Foto: Sofie Isaksson
Joachim Tadell repeterar tillsammans med Elliot Persson Lundberg. Foto: Sofie Isaksson

Samverkan är receptet på framgång

Ljusnarsberg drar i vissa sammanhang nytta av sin lilla storlek. I en liten kommun är det lättare att samverka över gränserna och kommunen lyfts nu fram som en av tre förebilder i landet inom projektet Agenda 2030 - "Nu börjar vi med barnen".

Under flera år har Ljusnarsbergs kommun jobbat hårt med samverkan över myndighetsgränserna gällande barn och ungdomar och även med närings- och föreningsliv i samhället.

Sofia Bergman, samordnare barn/unga på kommunen fördelar sin tid mellan kommunhuset och Kyrkbacksskolan. Socialpedagog Caroline Magnusson håller löpande kontakt med polisen och sitter med i trygghetsteamet.

– Alla vet vad de andra gör och när det dyker upp ett problem eller blir rörigt runt en elev kan vi agera direkt och koppla in rätt resurser från början, förklarar Sofia Bergman.

En av tre utvalda kommuner

I det nationella projektet ”Nu börjar vi med barnen” inom ramen för Agenda 2030 ligger fokus på förebyggande och främjande arbete, Ljusnarsberg är en av tre kommuner i landet som är utvalda att delta utifrån sitt arbete med hur kraftfält av självledarskap, där lokalinvånare gör verklighet av sina drömmar, kan inspirera unga till att växa tillsammans med samhällets utveckling.

Kulturpedagog Joachim Tadell har jobbat på Kyrkbacksskolan i fyra år med integrerande verksamhet. Han ser stora fördelar med att jobba i en liten kommun, där beslutsvägarna är korta och alla elever är samlade på ett och samma ställe.

– Vi vet varandras kompetenser och kan snabbt sätta in resurserna där det behövs, säger han.

Förutom att samverka mellan de olika instanser som rör barn och unga jobbas det även med samverkan till andra kommunala verksamheter, så som äldreomsorg.

– Om vi gör ett konstprojekt på skolan kan vi höra av oss till äldreomsorgen och fråga om vi får ställa ut på äldreboendet exempelvis. Nästa vecka ska eleverna lussa på Koppargården, inte bara på skolan, fortsätter Joachim Tadell.

Lyfta fram det positiva

Ofta framställs Ljusnarsberg i negativa ordalag i media. Därför är samverkansgruppen stolta över att få presentera allt positivt som sker varje dag i verksamheterna.

– Vi gör väldigt mycket bra saker. När de inför det här projektet intervjuade eleverna visade det sig att många känner framtidstro och är positiva till sin framtid här i kommunen, säger Sofia Bergman.

Samverkansgruppen för barn och unga startade 2016 men kom igång på allvar under 2019 och är under ständig utveckling. Nästa steg är att djupdyka i vissa områden och se hur man kan förbättra ytterligare. Ett sådant område är delaktighet och elevinflytande.

– Vi har funderat kring om elevrådet skulle få en egen budget, hur skulle det kunna främja våra mål om studiero, trygghet och närvaro. Något som jag har tagit till mig är att prata mer med barnen, fråga dem. Generellt jobbar vi mer med ett större barnperspektiv och hur olika perspektiv påverkar barnen, säger Sofia Bergman.

PRO på skolgården

Samverkan sträcker sig också utanför myndighetsgränserna. Företagare och föreningar är viktiga i samhället, inte minst för barn och unga. Ett projekt som är på gång är ett samarbete med PRO där medlemmar ska närvara för ökad trygghet på skolgården. Ett annat projekt är ett samarbete mellan näringsliv, polis och kommun där motorburen ungdom deltar i grannsamverkan för att öka trygghet i samhället och för det få ekonomiskt bidrag till bränsle.

Kommunikation och samarbete med föräldrar är en annan viktig pusselbit och här finns tydliga exempel på hur kommunens olika verksamheter kan hjälpa varandra att nå ut till föräldrarna.

– Ett exempel är att jag närvarade vi en konsert på kulturskolan för att informera om vårt föräldraskapstöd, säger socialpedagog Caroline Magnusson.

Projektet inom Agenda 2030 pågår under hela 2023.

Relaterade artiklar:

Samverkan förbättrar för Ljusnarsbergs unga (2023-03-22)