Jobbar för hopp och förändring om ungas framtid

Av en händelse hittade Irma Kjellström en bok om klimataktivism i partnerns bokhylla. Den gav henne de redskap hon behövde för att kanalisera sitt engagemang.…