Regionen stöttar länets kultur med 2,3 miljoner

Regionens kulturnämnd har fördelat drygt 1,6 miljoner kronor i stöd till aktörer av betydelse för länets kulturella infrastruktur. Dessutom delar ut regionen ut totalt 750…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil