Brister i uppföljning av kollektivtrafik enligt revisorer

Samhällsbyggnadsnämnden får kritik i en revision för att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att utveckla kollektivtrafiken i länet.