Växande Kvinnersta – i dubbel bemärkelse

Sveriges livsmedelsförsörjning måste tryggas. Det menar projektgruppen som vill bygga en växthusanläggning på Kvinnersta. Den ska förse marknaden med lokalt odlade grönsaker.