Bostadsbolag inventerar hela sitt trädbestånd

Kommunala bostadsbolaget Öbo ska under de närmaste fyra åren inventera samtliga träd på sina ägor - totalt rör det sig om 14 000. Startskottet gick…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil