Hjälmarens vänner vill ha koll på miljögifter i sjön

Kemikalierna med samlingsnamnet Pfas och muddring av Hemfjärden stod på agendan när Hjälmarens vänner hade sin andra konferens för sjöns bästa.