Regionen har beslutat att lägga ner buss 350 och 352 till Finnåker. På fredagen presenterade Lindesbergs kommun en lösning där kommunen går in och betalar fram till sommaren. Foto: Ann-Louise Larsson
I fredags demonstrerade lindesbergarna mot nedläggningen av buss 352 och 350 till Finnåker. Foto: Ann-Louise Larsson

Räddar busslinje fram till sommaren

I regionens stora besparingskrav på kollektivtrafiken ingår en nedläggning av busslinjerna 350 och 352 mellan Lindesberg och Finnåker. I fredags stod det dock klart att Lindesbergs kommun går in och räddar busslinjen fram till sommaren.

Som en del av regionens stora besparingskrav har en del busslinjer runt om i länet fått stryka på foten – däribland busslinjerna 350 och 352 som går mellan Finnåker och Lindesberg. Trots att beslutet fattades redan i mars har informationen om nedläggningen inte kommunicerats ut till berörda resenärer och boende i området.

– Det ligger på länstrafiken att kommunicera ut detta och borde naturligtvis ha gjorts mycket tidigare. Jag kan inte svara på varför man inte gått ut med informationen, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Nina Höijer (S).

Boende i området har själva på omvägar nyligen fått beskedet att deras busslinje ska dras in och därför anordnades en demonstration i Lindesberg i fredags, där hundratals tågade från kommunhuset ner till busstationen med målet att få behålla sin busslinje.

Plakat och utrop gjorde gällande en stor oro över bygdens framtiden och inte minst traktens ungdomar som är beroende av busslinjen för att ta sig till gymnasiet.

Tidigare samma dag gick Lindesbergs kommunalråd Bengt Storbacka ut med informationen om att kommunen nu – ytterligare en gång – går in och betalar för att bussen ska kunna fortsätta gå.

Det handlar om en tillfällig lösning fram till sommaren som kommer kosta kommunen 1,3 miljoner kronor. Vad som händer efter det vet ingen, men enligt Bengt Storbacka jobbar man från kommunalt håll tillsammans med regionen för att hitta en permanent lösning.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Nina Höijer säger att det inte är aktuellt att återuppta nedlagda busslinjer.

– Regionen har inte mer pengar nu än vi hade när det här beslutet togs. Faktum kvarstår att vi måste spara pengar och då är det inte möjligt att ta upp busstrafiken igen. Sedan välkomnar jag alla kommunala initiativ där man möjliggör för gymnasieelever och i viss mån övriga att åka med skolskjutsarna som kommunen upphandlat. Men det är upp till varje kommun att bestämma över det, säger hon.

Är det rimligt att kommunerna ska gå in och betala för kollektivtrafiken i länet. Är inte det regionens uppgift?

– Hade vi haft pengarna så hade vi så klart inte lagt ner busslinjerna. Men vi har besparingskrav och någonstans måste vi ta de pengarna ifrån. Sedan förstår jag oron hos föräldrarna som drabbas, men varken vi eller kommunerna har ett ansvar för gymnasieelevers skolskjuts.

Den tillfälliga upphandling som Lindesbergs kommun gör avser linje 350 och 352 samt linje 353 mellan Gusselby och Lindesberg som legat nere sedan i somras. Mellan Finnåker och Lindesberg handlar det om närmare tio avgångar totalt varje dag och det ska vara fritt fram för alla som vill att åka med, inte bara gymnasieeleverna alltså.

Det är inte första gången som kommunen går in och räddar en av regionen nedlagd busslinje. I mars i år berättade Länsposten om att Lindesbergs kommun tillsammans med Ljusnarsberg gick in och betalade för den nedläggningshotade busslinjen mellan Lindesberg och Kopparberg.