En plats att skruva och snacka för motorungdomar

När problemen i Odensbacken uppdagades tänkte Kent Gustavsson att - nu räcker det. Något måste göras. En plats för motorburen ungdom där de kan skruva…