Tallprojekt minskar skador av vilt på skog

Under fyra år har Skogsstyrelsen tillsammans med bland annat jägarorganisationer och LRF drivit en extra satsning på att öka föryngringen av tall i länets skogar…