Undersöker berggrund med helikopter

Zinkgruvan Mining kommer med start vecka 43 att utföra mätningar med lågt flygande helikopter som en del av sitt prospekteringsarbete. Med mätningarna får gruvföretaget information…