Idéarbete pågår om allaktivitetshuset. Foto: Hanna Thuresson Bernehed
Elin Hector gör en förstudie om hur en mötesplats för alla kan se ut i Kopparberg. Foto: Privat

Intresset finns för ett allaktivitetshus

I Ljusnarsbergs kommun pågår en förstudie om ett allaktivitetshus för medborgarna kan bli verklighet. Förra veckan genomfördes ytterligare möten med allmänhet och ungdomar.

Ljusnarsbergs kommun har fattat ett politiskt beslut att se över behovet och möjligheterna för ett gemensamt allaktivitetshus, gärna ett föreningsdrivet hus med kommunen som stöd.

Elin Hector är projektanställd på kommunen och gör förstudien. Hon har bland annat träffat ett 30-tal föreningar sedan sommaren, samt haft ett idémöte med föreningar på Tingshuset i slutet på september. Och förra veckan möte med allmänheten och ett med ungdomar på fritidsgården i Kopparberg.

– Jag tycker det har varit bra uppslutning och det finns ett intresse, det är tydligt, säger Elin.

De ska identifiera vilka behov som finns samt tänka plats – vilka möjligheter finns, och att föreningarna som är intresserade kommer ihop som en grupp för att kunna ta arbetet vidare och till sist kunna söka stöd förklarar Elin.

– Ett allaktivitetshus i Ljusnarsberg, hur kan vi nå ut till hela kommunen, är också en fråga. Där satte ungdomarna ljus på det genom ”hur tar vi oss” till exempel om man bor i utkanterna och ingen buss går, säger Elin.

Elin förklarar att kommunalt stöd kan även vara genom verksamhet som ungdomsgården eller genom arbetsmarknadsenheten till exempel.

– Där kan då människor växa genom i sin uppgift. Och hur kan vi samarbeta med näringslivet. Det gäller att jobba med bredd i hela bygden där vi bor, menar Elin Hector.

Relaterade artiklar:

Mötesplats öppen för alla utreds i Kopparberg (2022-08-22)