Mötesplats öppen för alla utreds i Kopparberg

Är en mötesplats öppen för alla något som Kopparberg behöver? Hur skulle en sådan kunna se ut? Det är två frågor projektanställde Elin Hector utreder.…